ที่ดิน ที่พัก อ.สีคิ้ว

รายชื่อที่พักและบริการ

 

เขาแผงม้า

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขา ภูหลวง

อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานป่าภูเขา

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทน้ำตก แหล่งน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ

http://www.wangnamkheo.com/images/songarn01.jpghttp://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifชื่อ งานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifที่อยู่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต) ไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว โทร. 044-228238 Fax. 044-249654
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifประเภท การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ งานประเพณี

http://www.wangnamkheo.com/images/songarn04.jpg
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifงานสงกรานต์ และ งานวันผู้สูงอายุ ของ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นงานที่ทาง อบต. ไทยสามัคคี ร่วมกับ ทางอำเภอ วังน้ำเขียว จึงได้จัด งานระหว่างวันที่ 13- 14 เมษายน ของทุกปี โดยถือว่าเป็นงานประจำปีที่สำคัญงานหนึ่ง ในงานจะประเพณีการขนทราย เข้าวัด เพื่อนำมาก่อเป็นเจดีย์ทราย ซึ่งมีหลากหลายขนาด และ รูปแบบ มีการตบแต่งด้วยธงหลากสี และ ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิด ตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ ของผู้มีจิตกุศล http://www.wangnamkheo.com/images/songarn03.jpgในตอนเช้าของวันที่ 13 จะมีการทำบุญตักบาตร และ ไปวัดเพื่อรับศีลรับพร ตลอดจนการฟังเทศ ฟังธรรม จากพระเถระ ชั้นผู้ใหญ่ ในตอนสายจะมีการจัดขบวนแห่ ประกอบด้วยรถบุพชาติ ที่ตบแต่งกันอย่างสวยงาม พร้อมริ้วขบวนของแต่ละตำบล พร้อมกับการประกวด นางนพมาศ ที่นั่งมาในรถบุพชาติด้วย โดยจะแห่มาจากด้านศาลเจ้าพ่อ มาตามถนนสาย หลัก 304 ผ่านบริเวณ ตลาด กม. 79 จนกระทั่งถึงบริเวณ อบต. วังน้ำเขียว ซึ่งจะเป็นที่จัดงานหลัก และ ประกอบพิธีต่าง ๆ โดยมีทั้งพิธีสงฆ์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และ บุคคลสำคัญทั้งภาครัฐ และ เอกชน ในท้องถิ่น มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และ การออกร้านจำหน่ายผลิตผลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ มากมาย
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifงานวันผู้สูงอายุ ของ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา http://www.wangnamkheo.com/images/oldage01.jpgจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน ถัดจากวันสงกรานต์ ของทุกปี โดยจะมีพิธีทางศาสนา และ การทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมกับการขอพรจากผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 70 ปี)ในตำบลและหมู่บ้าน เสร็จแล้วก็จะมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ โดยกำนัน และ ประธาน อบต. ไทยสามัคคี พร้อมทั้งมีการละเล่น สนุกสนานต่างๆ ของทั้งผู้สูงอายุ และ ลูกหลานในตำบลhttp://www.wangnamkheo.com/images/oldage02.jpg
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifผลิตภัณฑ์ มีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร และ ผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปมากมาย มีการจำหน่ายอาหาร รวมทั้งอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ ตลอดงาน
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifการเดินทาง
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายนครราชสีมา-วังน้ำเขียว-ชลบุรี เป็นเส้นทางหลักที่ผ่านอำเภอวังน้ำเขียว และ ใช้ในการติดต่ออำเภอใกล้เคียง การเดินทางจากกรุงเทพ มายังฉะเชิงเทราก่อน ด้วยเส้นทางมอเตอร์เวย์ หรือ โดยถนนสุวินทวงษ์ก็ได้ แล้วใช้เส้นทาง ถนน 304 มุ่งสู่สี่แยกกบินทร์บุรี รวมประมาณ 180 กิโลเมตร จากแยกกบินทร์บุรีนี้ไปถึงวังน้ำเขียว อีก 60 กิโลเมตร เป็นเส้นทางลาดขึ้นเขาสวยงาม ถ้ามาจากจังหวัดนครราชสีมา ตามถนน 304 ผ่านอำเภอปักธงชัย ถึงอำเภอวังน้ำเขียว ระยะทางประมาณ 79 กิโลเมตร
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifแผนที่ คลิ๊ก ดูแผนที่เดินทาง
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifอ่านรายละเอียดเพิ่ม
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของ อำเภอวังน้ำเขียว ( Wang Nam Kheo )
จังหวัดนครราชสีมา ควรประกอบด้วย 4 รูปแบบหลัก ได้แก่
การปลูกผักไร้สารพิษ1. การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ และ แหล่งวัฒนธรรม เพื่อการพักผ่อน และการเรียนรู้ วิชาการรักษาสุขภาพกายใจ ได้รับความเพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่า และคุณภาพชีวิตที่ดี มีสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) 'งานเบญจมาศบานในม่านหมอกหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรม สวนเกษตร วนเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อชื่นชมความสวยงาม ควาสำเร็จ และเพลิดเพลินในแหล่งเกษตรกรรมนั้น บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่แห่งนั้น
4. การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Traditional and Cultural Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานประเพณีต่างๆ ในรอบปี ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆจัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรียศิลป์ มีความรู้ ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมการจัดการการท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ที่ วังน้ำเขียว
http://www.wangnamkheo.com/images/arrow.gifสรุปการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของ อำเภอวังน้ำเขียว ( Wang Nam Kheo )
มาวังน้ำเขียวที่เดียว เที่ยวได้หลายอย่าง = Wangnamkheo for.... Health...Eco...Agro...and...Traditional Tourism ( HEAT )

http://www.wangnamkheo.com/images/benjai.jpgชม แปลงผลิตและการสาธิตการปลูก "เบญจมาศ" นานาพันธ์ หลากหลายสีสัน กว่า 20 สายพันธุ์  

http://www.wangnamkheo.com/images/mushroomi.jpgชม การสาธิตการเพาะเห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดโคนญี่ปุ่น สินค้าขึ้นชื่อหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยสามัคคี

http://www.wangnamkheo.com/images/vegei.jpgชม แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเฉพาะผักสลัดต่างประเทศกว่า 10 สายพันธุ์

http://www.wangnamkheo.com/images/campi.jpgชื่นชม  กับธรรมชาติที่สวยงาม โดยการค้างคืนในผืนป่า ศึกษาพงไพร กางเต็นท์พักแรมในป่าลานผืนสุดท้าย ศึกษาร่องรอยสัตว์ป่าที่เริ่มกลับมา ชมนกมากกว่า 250 ชนิด

http://www.wangnamkheo.com/images/boy05.gifรักษ์สุขภาพ รักวังน้ำเขียว http://www.wangnamkheo.com/images/boy05.gif